Strona g��wna Ostar

      70-660 Szczecin ul. Gdańska 36
tel. +48 602 25 27 45
ostar@ostar.com.pl
Wyświetlacze wielkogabarytowe
MODUŁY ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLACZY
FP_01_LIT.JPG FP_05_LIT.JPG FP_04_LIT.JPG
FP_16_A FP_32_A FP_21_G
znakowy, matryca 5x7, 4 znaki
wys. znaku 16 cm
wym. modułu 457x256x80 mm
łącze RS485, zas. +12V,+24V
możliwość podłączenia max. 32 modułów
znakowy, matryca 5x7, 4 znaki
wys. znaku 32 cm
wym. modułu 926x407x80 mm
łącze RS485, zas. +12V,+24V
możliwość podłączenia max. 32 modułów
graficzny, matryca 28x14 pixeli
wys. wyśw. 21 cm
wym. modułu 483x335x40 mm
łącze RS485, zas. +12V,+24V
możliwość podłączenia max. 32 modułów

Przykłady zastosowań modułów.
EURO_04LIT.JPG
EURO_01LIT.JPG
   
Tablica informacyjna graficzna - opis

Parametry mechaniczne:


rodzaj wyświetlacza wyśw. graficzny, moduł 28 x 14 pixeli, wys. 21 cm
rodzaj pixeli pasywne, elektromagnetyczne
wymiary modułu 483 x 335 x 40 mm
zasilanie +12V,+24V
interface RS485
możliwość łączenia max. 32 modułów

Zasada działania:

Do głównego sterownika tablicy informacyjnej przesyłany jest scenariusz.
Scenariusz składa się z treści wierszy i atrybutów, dotyczących sposobu wyświetlania
treści. Po odebraniu całego scenariusza, sterownik przystępuje do realizacji
odebranego scenariusza. W przypadku awarii zasilania dane są podtrzymywane w
pamięci RAM. Po powrocie zasilania, scenariusz realizowany jest od początku.
Do czasu odebrania nowego scenariusza, wiersze aktualnego scenariusza wyświetlane
są sekwencyjnie.

Przykładowy scenariusz:

<html>

<head>
<META NAME="NR_TABLICY" CONTENT="12">
<RESEND="40">
<DATE="19981022">
<TIME="0820">
</head>

<01 ALIGN="LEFT" FX="32000501">GAZETA AGENCJI REKLAMOWEJ OSTAR
<02 ALIGN="CENTER" FX="42000302">ZLECENIA NA EMISJĘ OGŁOSZEŃ PRZYJMUJE
<03 ALIGN="RIGHT" FX="42000501">BIURO OGŁOSZEŃ

</html>

Wyświetlacze reklamowe
WYŚWIETLACZE PROMENADOWE
Głowne ciągi komunikacyjne uzdrowisk, pasaże, promenady nadmorskie, mola i inne popularne "deptaki" pozbawione są użytecznych informacji o aktualnym stanie pogody. Brak także takich informacji przed hotelami, dworcami itp. Istniejące nieliczne barometry są swoistym celem wędrówek kuracjuszy, a także charakterystycznym punktem spotkań.

Pragnąc podnieść walory użytkowe istniejących witryn reklamowych firma "OSTAR" opracowała wyświetlacz promenadowy LIVEBOARD-AURA.
STV.JPG
     
Przykład wyświetlacza promenadowego LIVEBOARD-AURA.

Łączy on cechy typowej witryny reklamowej, przeznaczonej do ekspozycji materiałów reklamowych i automatycznej stacji meteo.
W górnej części witryny umieszczono dwuwierszowy wyświetlacz pixelowy, pozwalający na wyświetlenie 12-tu znaków w wierszu.

Informacje zobrazowane na wyświetlaczu są otrzymywane drogą radiową z niewielkiej stacji meteo umieszczonej w odległości do 200m od witryny. Jedna stacja meteo może dostarczać informacji do kilku wyświetlaczy promenadowych LIVEBOARD-AURA.
Fizyczne rozdzielenie witryny reklamowej i stacji meteo podyktowane zostało wymogami wiarygodności danych o temperaturze i sile wiatru.
Informacje są ukazywane na wyświetlaczu w sposób sekwencyjny. Możliwe sa różne tryby przewijania informacji (lewo/prawo lub góra/dół). Treść ukazujacych się informacji może być swobodnie ustalana przez użytkowników wyświetlaczy promenadowych LIVEBOARD-AURA.
Proponujemy minimalny zestaw informacji:

- aktualny czas i data synchronizowane DCF 77
- ilość dni do 2000 roku a następnie do końca XX wieku
- temperatura zewnętrzna
- ciśnienie atmosferyczne w mmHg / hPa i tendencja (wzrost/spadek)
- siła wiatru w m/s i °B
- obchodzone imieniny
- informacje o sponsorze
- informacje o uzdrowisku lub hotelu
Kolejność i czas wyświetlania informacji można dowolnie ustalać przeplatając np. informacje meteo informacjami od sponsora.

Możliwe są wykonania z większą ilością wierszy np. w przypadku umiejscowienia witryny przed wejściem do hotelu w celu informowania gości o terminie rozpoczęcia i miejscu np. zjazdu lekarzy. W takim przypadku należy dołączyć radiomodem do swobodnego wpisywania do wyświetlacza aktualnych informacji z komputera PC.

Parametry techniczne:

- wymiary 2450 x 1350 x 220 mm
- pow. reklamowa 1150 x 1750 mm
- zasilanie 220V / 500 W