Strona g��wna Ostar

      70-660 Szczecin ul. Gdańska 36
tel. +48 602 25 27 45
ostar@ostar.com.pl
Zegary cyfrowe

ZEGARY CYFROWE LED TYPU LDX

Informacje ogólne

Zegary cyfrowe LED są elektronicznymi wyświetlaczami aktualnego czasu, daty oraz temperatury.
Synchronizowane są sygnałem DCF-77, co umożliwia uzyskanie
dokładności chodu 1 sek. na 300 000 lat oraz automatyczną zmianę czasu letni/zimowy.

Zegary posiadają tzw. pamięć elektroniczną oraz przełączniki umieszczone na płytce sterującej,
umożliwiające zmianę parametrów wyświetlania ( czas zmiany wyświetlanej informacji, ustawienie
wyświetlanej informacji ).

LDX 10

Napięcie zasilania 230 V AC
Wymiary 550 x 160 x 100mm
Ciężar 3 kg
Wykonanie: ścienne, sufitowe
Montaż: na zewnątrz
Wysokość cyfr 10 cm
Pobór mocy 8VA
Wyśw.: czerwone cyfry
Kolor obudowy do uzgodnienia
Widoczność 50 m
ZC_10_A1.JPG

LDX 22

Napięcie zasilania 230 V AC
Wym. 990 x 280 x 100mm
Ciężar 6 kg
Wykonanie: ścienne, sufitowe
Montaż: na zewnątrz
Wysokość cyfr 22 cm
Pobór mocy 12 VA
Wyśw.: czerwone cyfry
Kolor obudowy do uzgodnienia
Widoczność 110 m
CZS_22R.GIF

LDX 34


Napięcie zasilania 230 V AC
Wym. 1680 x 470 x 100mm
Ciężar 8 kg
Wykonanie: ścienne, sufitowe
Montaż: na zewnątrz
Wysokość cyfr 34 cm
Pobór mocy 15 VA
Wyśw.: czerwone cyfry
Kolor obudowy do uzgodnienia
Widoczność 170 m
CZS_34R.GIF

Praca zegarów w sieci czasu
Zegary LDX mogą pracować w sieciach czasu jako zegary pierwotne - nadają wtedy impulsy czasu, lub jako wtórne - odbierają impulsy. Transmisja informacji odbywa się w pętli prądowej co 1 sekundę. Wejścia linii zegarowej zegarów wtórnych ( max. 5) możemy łączyć szeregowo z wyjściem zegara pierwotnego lub łańcuchowo pierwotny - wtórny - wtórny ... Nie ma wtedy ograniczeń liczby zegarów wtórnych. Przed montażem sieci czasu należy określić który z zegarów będzie zegarem pierwotnym.
Do niego będzie dołączony odbiornik DCF 77.
Pomiar temperatury
Zegary LDX można wyposażyć w czujnik temperatury zewnętrznej. Maksymalna długość przewodu łączącego czujnik
temperatury z zegarem wynosi 5m. Czujnik winien być umieszczony w miejscu zacienionym.

Przykładowy wyświetlacz LED
Tryby pracy zegarów cyfrowych.

ZEGARY TYPU BD - XX
elektromagnetyczne


- wys. cyfr 152, 228, 305, 457, 584 mm
- wykonanie jedno- i dwustronne
- wyświetlanie czasu, daty i temperatury
- synchronizacja DCF 77
- wysoki kontrast cyfr
BD25.JPG


Zegar BD X-XX jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym. Wysokiej jakości podzespoły gwarantują niezawodną pracę,
a synchronizacja czasu za pomocą DCF 77 pozwala na osiągnięcie dokładności chodu 1 sek. / 300 000 lat oraz automatyczną zmianę czasu letni/zimowy.

Elementami wyświetlającymi są wskaźniki elektromagnetyczne, doskonale widoczne w pełnym słońcu.

W porze nocnej oferujemy podświetlenie zewnętrzne. Cyfrowy czujnik temperatury pracuje w zakresie -40° do +80° C. Zegar posiada wbudowane przełączniki konfiguracyjne, pozwalające określić rodzaj oraz czas wyświetlania informacji. Na życzenie wyposażamy zegar w pętlę prądową, pozwalającą transmitować dane z zegara do komputera.

Zegar BD wykonywany jest w wersji jedno- lub dwustronnej, przystosowanej do pracy w warunkach zewnętrznych.
Zasilanie zegara ~230V.
 
WWW_FP2.GIF